Bezpečnostní listy 2023

Rok 2023 je rokem velkých změn a to především ve změnách ustanovení a formátů bezpečnostních listů a my jsme tu proto, abychom vám práci s novým nařízením co nejvíce usnadnili. 

Co je nového ohledně bezpečnostních listů? 

Díky novému Nařízení Komise (EU) 2020/878 se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH), která stanoví požadavky na sestavení bezpečnostních listů, používaných k poskytování informací o chemických látkách a směsích v zemích EU. 

Co to pro vás znamená? 

Od 1. ledna 2023 musíte mít všechny bezpečnostní listy (nově vypracované i stávající) v souladu s uvedeným nařízením.  Což znamená, že si budete muset zajistit nově vypracované bezpečnostlí listy k produktům, které momentálně nabízete zákazníkům.

Zní to sice hrozivě, ale vy se nemusíte ničeho obávat. Připravili jsme pro vás seznam námi nabízených produktů s aktualizovanými listy, které si jednoduše stáhnete. ;)

 

Bezpečnostní listy ke stažení