Di Hypofoam 20 l

Položka

Alkalický čisticí prostředek s obsahem dezinfekční složky na bázi aktivního chlóru, určený pro pěnové čištění. Vykazuje výbornou stabilitu pěny i chlórové složky a má i dezinfekční účinnost. Určen pro odstraňování tuků, krve a ostatních organických nečistot v potravinářských provozech, zejména při zpracování masa a drůbeže.

Certifikáty a Výstražné symboly

GHS05 - korozivní a žíravé látky
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Bezpečnostní list

Soubor Velikost Typ souboru
7519439.pdf 444,14 KB PDF

Filtrovat artikly

Číslo materiálu Obal
DIV/7519439/PC 1 KTN = 1 BAL = 1 KS