CLEAMEN 141 strojní na podlahy 20 L

Položka

Nepěnivý prostředek určený především pro strojní mytí silně znečištěných podlah (i např. od syntetických olejů).
Je určen na všechny druhy voděodolných povrchů jako PVC, nelesklé dlažby, žulové a travertinové povrchy, teraco, cihlové, betonové, lité podlahy se stěrkou i s nátěrem.
Prostředek je určen pro strojní čištění, lze ho používat i na ruční dočišťování a údržbu.
 

  míra znečištění
  ●● ●●●
ml/10 litrů 40 70 100
pH roztoku 12 12.3 12.4

 
pH koncentrátu:  >12
 
Není vhodný na mramorové povrchy, lakované parkety a laminátové podlahy, dřevěné povrchy, gumu, PVC ošetřené vosky a povrchy, které nejsou odolné vůči alkáliím.
Seznam nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu.
 
UFI: MUQ0-F03Y-R00T-SU5N​

Nebezpečné vlastnosti

H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H290 - Může být korozivní pro kovy.
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci

Certifikáty a Výstražné symboly

GHS05 - korozivní a žíravé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS02 - výbušné látky

Technická data

Soubor Velikost Typ souboru
DL-CN_VC141200099_PC.pdf 99,20 KB PDF

Bezpečnostní list

Soubor Velikost Typ souboru
BL_VC141200099.pdf 602,59 KB PDF

Filtrovat artikly

Číslo materiálu Obal
CN/VC141200099/PC 1 BAL = 1 KS