CLEAMEN 112 na okna a rámy 10 L

Položka

Univerzální prostředek je určen k mytí oken a rámů oken mokrou metodou.
Je vhodný na lesklé plochy, lakované dřevo i na plastové plochy, má dobré čistící, odmašťovací i leštící vlastnosti, je příjemně parfemovaný.
Používá se zředěný, do vědra dávkujte v množství podle velikosti znečištění viz tabulka.
Na čištěné plochy se nanáší pomocí rozmýváku namočeného v roztoku, houbičky, nebo hadru, nechá se krátkou chvíli působit, a potom se setře do sucha stěrkou, nebo utěrkou s obsahem bavlny nebo viskózy.
Ulpělé nečistoty odstraníte pomocí měkkého padu, na plastové předměty používejte bílý pad.

 

dávkování a ředění do vědra v ml/10l roztoku míra znečištění
●● ●●●
10 litrů 30 60 120
pH roztoku 7.4 7.6 8
 
pH koncentrátu: 8
 
Seznam nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu.

UFI REH0-G0C6-S00Q-57FT
Nebezpečné vlastnosti

H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

Vlastnosti produktu

  • na okna a rámy, vhodný na velké plochy, metoda vodní lázně

Certifikáty a Výstražné symboly

GHS05 - korozivní a žíravé látky

Technická data

Soubor Velikost Typ souboru
DL-CN_VC112100099_PC.pdf 96,00 KB PDF

Bezpečnostní list

Soubor Velikost Typ souboru
BL_VC112100099.pdf 488,90 KB PDF

Filtrovat artikly

Číslo materiálu Obal
CN/VC112100099/PC 1 BAL = 1 KS