CLEAMEN 231 strojní oplach nádobí 10 kg

Položka

Tekutý vysoce koncentrovaný oplachový a leštící prostředek pro profesionální myčky nádobí a skla s automatickým dávkováním. Zamezuje tvorbě stop po minerálních úsadách a odstraňuje zbytky nečistot na mytém nádobí, dodává nádobí lesklý vzhled. Je vhodný jako druhá fáze mytí (oplachování a neutralizace) po prostředku Cleamen 230 strojní mytí nádobí, nebo Cleamen 232 strojní mytí nádobí ACTIVE
Oproti běžným prostředkům umožňuje dosažení vyššího mycího účinku při nízkém dávkování a vhodném nastavení podle místních podmínek.
 
Použití:
Pro strojní oplach s automatickým dávkováním nastavte dávkovací čerpadlo dle naměřené tvrdosti vody a dle provozních podmínek  v rozmezí 0,2 - 1 g/litr vody.

     míra znečištění
     ●    ●●    ●●●
dávkování v g/litr    0,2    0,5    1
pH    7    6.4    6

pH koncentrátu:  2

Seznam nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu.
UFI 6R40-N0G7-400D-6T71

Nebezpečné vlastnosti
H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

Certifikáty a Výstražné symboly

GHS02 - výbušné látky
GHS07 - dráždivé látky

Technická data

Soubor Velikost Typ souboru
DL-VC231100099.pdf 92,63 KB PDF

Bezpečnostní list

Soubor Velikost Typ souboru
BL_VC231100099.pdf 425,21 KB PDF

Filtrovat artikly

Číslo materiálu Obal
CN/VC231100099/PC 1 KTN = 1 KS