CLEAMEN 241 konvektomaty grily 5,5 kg

Položka

Prostředek k přímému použití na odstraňování připálenin z konvektomatů, grilů, a částí vzduchových filtrů. Používá se neředěný nebo zředěný v poměru až 1:5.
Prostředek je speciálně upraven pro aplikaci tlakovým rozprašovačem.
 
Použití:
Tlakovým rozprašovačem naneste přípravek na znečištěná místa (nahřátá na 40-50°C v případě, že to zařízení umožňuje) a nechte reagovat podle intenzity znečištění 5 až 15 minut. 
Při silnějším znečištění použijeme na uvolnění nečistot vhodný pad (nesmí poškrábat povrch), nebo kartáč.
Po určené době působení povrch dobře několikrát omyjte čistou vodou pomocí houby a vytřete do sucha.
 
Používejte důsledně ochranné prostředky jako gumové rukavice, brýle a zástěru.
Zabraňte styku s pokožkou a vdechování aerosolu při aplikaci.
 
 

dávka míra znečištění
●● ●●●
doba (min.) 5 10 15
 
pH koncentrátu:  14
Návod k použití zařízení je nadřazen tomuto návodu.
Nepoužívat na hliník a materiály neodolné alkáliím.
Seznam nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu.
 
UFI TQJ0-20Q5-D004-3C6S
Nebezpečné vlastnosti
H290 - Může být korozivní pro kovy.
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Vlastnosti produktu

  • extra silný na připáleniny z konvektomatů, grilů a vzduchových filtrů

Certifikáty a Výstražné symboly

GHS05 - korozivní a žíravé látky

Technická data

Soubor Velikost Typ souboru
DL-CN_VC241055098_PC.pdf 93,51 KB PDF

Bezpečnostní list

Soubor Velikost Typ souboru
BL_VC241055098.pdf 404,22 KB PDF

Filtrovat artikly

Číslo materiálu Obal
CN/VC241055098/PC 1 BAL = 1 KS